विश्रांती

प.पू. आबा उपाध्ये व कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘मानव म्हणतो, ‘मला जरासुद्धा विश्रांती नाही.’ परमेश्‍वर म्हणतो, ‘तू दिवसा काम करून रात्री झोपतोस; पण मी जागाच असतो !’ – प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२.३.१९८५)


Multi Language |Offline reading | PDF