प.पू. आबा उपाध्ये यांनी विज्ञाननिष्ठांना केलेले आवाहन !

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘विज्ञाननिष्ठांनो, अवर्षण निर्माण झाल्यास तुम्ही पाऊस पाडून दाखवाल का ? तुम्ही जो पाऊस पाडता, तो ठराविक जागेवर असतो. त्याने त्वचेचे रोग होतात. या पावसातून पिकणारे धान्य विषासमान होते. ज्या वेळी अतोनात पाऊस पडून महापूर येतो, त्या वेळी धान्याची नासाडी होते, लोकांची घरे वाहून जातात, अनेक जण मृत्यूमुखी पडतात. अशा वेळी विज्ञाननिष्ठांनो, तुम्ही पाऊस त्वरित थांबवू शकता का ? तुम्ही मला याचे सयुक्तिक उत्तर दिल्यास मी आयुष्यभर तुमचे पाय चेपीन. मला याचे उत्तर अजून मिळालेले नाही.’

– प.पू. आबा उपाध्ये आणि पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये, पुणे (नोव्हेंबर २०१७)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now