दैवी बालक : चौकट

कु. अबिरा शिंदे
कु. शाहिना शिंदे

एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या संत पू. (सौ.) भावना शिंदे यांचे अमेरिकेतील भाऊ प्राध्यापक उदय शिंदे यांच्या मुली कु. अबिरा (वय ११ वर्षे) आणि कु. शाहिना (वय ८ वर्षे) या ५१ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या आहेत. त्यांची गुणवैशिष्ट्ये लवकरच प्रसिद्ध करत आहोत.


Multi Language |Offline reading | PDF