सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांच्याविषयी साधकाने केलेले भावपूर्ण वर्णन !

सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ आणि सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ

१. सद्गुरु (सौ.) बिंदाताई

‘परात्पर गुरु डॉक्टरांचा, म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा उजवा हात आहेत.

२. सद्गुरु (सौ.) अंजलीताई

या परात्पर गुरु डॉक्टरांचा, म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा डावा हात आहेत.

३. सर्व साधक

म्हणजे श्रीकृष्णाच्या हातातील जणू मुरली आहेत !

४. सद्गुरु (सौ.) बिंदाताई आणि सद्गुरु (सौ.) अंजलीताई

श्रीकृष्णाने मारलेली चैतन्याची फुंकर म्हणजे ‘सद्गुरु (सौ.) बिंदाताई’ आणि त्यातून बाहेर पडून सर्वत्र पसरणारा अन् ब्रह्मांडात फिरणारा मधुर आवाज म्हणजे ‘सद्गुरु (सौ.) अंजलीताई’ !

५. सद्गुरु (सौ.) बिंदाताई म्हणजे ‘पिंडी’, तर ‘ब्रह्मांडी’ म्हणजे सद्गुरु (सौ.) अंजलीताई !’

– गुरुसेवक,

श्री. श्रीरामप्रसाद विठ्ठल कुष्टे, गोवा. (२०.१२.२०१८)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now