कटुभाषेबरोबर प्रेमाची भाषा बोलावी !

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘कटुभाषेबरोबरसुद्धा प्रेमाची भाषा बोलण्याची सवय करावी.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे  यांच्या माध्यमातून) (२०.७.१९९४)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now