पंचगती (पाच प्रकारच्या सद्गती) आणि त्यांची आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये

‘जिवातील तमोगुणामुळे त्याला अधोगती प्राप्त होते. जिवातील रजोगुणामुळे तो विविध योनींमध्ये जन्माला येऊन विविध प्रकारचे देह धारण करतो. जिवातील सत्त्वगुणामुळे त्याला सद्गती मिळून दिव्य देह प्राप्त होतो. सद्गती पाच प्रकारच्या असून त्यांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

कु. मधुरा भोसले

– कु. मधुरा भोसले, (सूक्ष्मातून मिळालेले ज्ञान), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१४.३.२०१८ रात्री १०)

सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केेलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now