हिंदु जनजागृती समिती आयोजित हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा

दिनांक : ९ डिसेंबर २०१८, वार : रविवार, वेळ : दुपारी ४.३० वाजता

स्थळ : संतश्री आसारामजी बापू सत्संग भवन, बंगला क्र.७, कैलासनगर सोसायटी, साईबाबा मंदिरासमोर, शास्त्रीनगर, डोंबिवली (पश्‍चिम)

हिंदूंनो, हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेला उपस्थित राहून आपले धर्मकर्तव्य बजावा !


Multi Language |Offline reading | PDF