साधकांनो, नवीन सत्संगाला फक्त १ – २ जण आले, तर निराश होऊ नका

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘साधकांनो, नवीन सत्संगाला फक्त १ – २ जण आले, तर निराश होऊ नका. ईश्वर एकेका भक्ताला साहाय्य करण्यासाठी येतो, हे विसरू नका.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now