२५.१२.२०१८ ते १५.१.२०१९ या कालावधीत रामनाथी येथे साधकांचे निवासी आश्रमभेटीसाठी नियोजन करू नये !

जिल्हासेवकांना सूचना

‘३ ते १० जानेवारी २०१९ या कालावधीत रामनाथी आश्रमात एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधकांचे शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामुळे २५.१२.२०१८ ते १५.१.२०१९ या काळात जिल्हासेवकांनी जिल्ह्यातील साधकांचे निवासी आश्रमभेटीचे नियोजन करू नये. केवळ आश्रम दर्शनासाठी येणार्‍या साधकांचे नियोजन करता येईल. जे साधक सेवेसाठी आश्रमात येऊ इच्छितात, त्यांचेही या काळात सेवेसाठी नियोजन करू शकतो.’

– (सद्गुरु) सौ. बिंदा सिंगबाळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२.१२.२०१८)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now