पनवेल येथे आज हिंदु धर्मजागृती सभा !

पनवेल येथे आज हिंदु धर्मजागृती सभा !

स्थळ : विसपुते फार्मसी कॉलेजचे सभागृह,

पुष्पनारायण सोसायटीच्या बाजूला,

देवद-विचुंबे, पनवेल.

वेळ : सायंकाळी ५:००

भ्रमणभाष : ९१६७७६६१३०

हिंदूंनो, चला ! धर्मजागृती सभेला मोठ्या लंख्येने उपस्थित रहा !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now