विनम्र अभिवादन !

सेनापती बापट स्मृतीदिनी विनम्र अभिवादन !

पांडुरंग महादेव बापट (१२ नोव्हेंबर १८८० – २८ नोव्हेंबर १९६७), भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे महान सेनानी – ‘सेनापती बापट’ !

 


Multi Language |Offline reading | PDF