पोलीस गुन्हेगारांहून अधिक पापी !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘एखाद्याने गुन्हा केला, तर त्याला पाप लागते. त्या गुन्ह्याचा तपास करतांना जे पोलीस कितीतरी निरपराध्यांना छळतात, त्यांना अनेक पटींनी पाप लागते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now