भाजपच्या राज्यातही असे प्रकार कसे होतात ?

फलक प्रसिद्धीकरता

कानपूर येथील शस्त्र पॅराशूट कारखान्यामध्ये सैन्यासाठी निकृष्ट गुणवत्तेचे पॅराशूट बनवण्यात आले. यामुळे सैन्याच्या युद्धसज्जतेवर परिणाम झाला. तक्रारीनंतरही गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही, असे कोरडे कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now