गुरुपौर्णिमेला ४ दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात ‘गुरुपौर्णिमा : १६ जुलै २०१९’

शिष्याने कोणती साधना करावी ते गुरु जाणतात.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या !

http://www.sanatan.org/mr/guru-shishya


Multi Language |Offline reading | PDF