गुरुपौर्णिमेला १३ दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात श्री गुरुपौर्णिमा : दिनांक २७ जुलै २०१८

मायेतील ब्रह्माची जाणीव करून देणे, हेच गुरूंचे खरे कार्य होय ! – संत भक्तराज महाराज

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now