चर्च आणि मशीद यांच्या संपत्तीचे संग्रहालय केंद्र सरकार कधी करू शकते का ?

फलक प्रसिद्धीकरता

पद्मनाभस्वामी मंदिरातील अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीचे संग्रहालय उभारण्याचा केंद्रीय पर्यटनमंत्री अल्फॉन्स कन्नानथाम आणि राज्यमंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन् यांनी ठेवलेला प्रस्ताव त्रावणकोर राजघराण्याने फेटाळला आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now