हव्यास सोडून ध्यासाच्या मागे लागणे योग्य

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘हव्यास मुळीच नसावा. ध्यास असावा. तो चांगल्या गोष्टींचा असावा. हव्यास अवगुण आहे. हव्यास हा पळत्याच्या मागे असतो. हव्यास कधीच संपत नाही. हव्यास हे मृगजळ आहे. तपश्‍चर्येचा ध्यास घेतल्यावर साधना पूर्णत्वाला जाते आणि पाहिजे ते हातांत मिळते; म्हणून हव्यास सोडून द्यावा.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२०.२.१९९१)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now