गुरुपौर्णिमेला २२ दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात ‘गुरुपौर्णिमा : १६ जुलै २०१९’

गुरु अध्यात्मविवेचन करतात, तेव्हा महान शक्ती, ऋषीमुनी आणि देवता तेथे येतात. त्यांच्या अस्तित्वाचाही शिष्यांना लाभ होतो.


Multi Language |Offline reading | PDF