पुरुषांनी सेवा करायची. . .

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘पुरुषांनी सेवा करायची. बायकोने नुसता हात लावायचा असतो. त्या हातावर प्रेमाने सुद्धा फटका मारायचा नसतो.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२१.४.१९८८)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now