पृथ्वीवरील जन्म

प.पू. आबा उपाध्ये आणि पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘पृथ्वीवरील आपला जन्म हा सारे काही देण्यासाठी आहे, घेण्यासाठी नाही.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (५.६.१९९६)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now