‘व्यवहारात इतर शास्त्रांपेक्षा अंकगणिताचा उपयोग जास्त होतो.’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘व्यवहारात इतर शास्त्रांपेक्षा अंकगणिताचा उपयोग जास्त होतो.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (१९.८.१९८९)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now