ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಆಯಶ್ ಫರಹಿನ್ ಇವರಿಂದ ಟಿ. ರಾಜಾ ಸಿಂಹ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಬೆದರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸರಕಾರ ಇಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಥವಾ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುವರೇ ?

ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಕಲಿಮುದ್ದೀನನ ಬಂಧನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಥಾಕಥಿತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ! ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಗತಿ(ಅಧೋಗತಿ)ಪರರು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತರು ಮಾತನಾಡುವರೇ ?