ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿ !

ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್‌ನ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಳಿ ಮಹಾಸಂಹಾರಕ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕನುಸಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ! ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ !

ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದು : ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು. ‘ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಹರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಹೂರ್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ವರದಹಸ್ತವಾಗಿರುವ ಸನಾತನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತು

‘ಮುಂಬರುವ ೩ ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಅಣುದಳಿಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದು ಸಂತರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾವೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತುಗಳೂ ಎರಗುವವು.

ಈ ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ ಭಯಾನಕ ಆಪತ್ಕಾಲದ ನಾಂದಿಯಲ್ಲವೇ ?

ಕಳೆದ ೧ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮತಾಂಧರು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟೀಶರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾನಸಿಕತೆ ಶವ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಗುಳಿತನ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಧಕರೇ, ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ !

ಘನಘೋರ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಭೀಕರತೆ ! : ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲವು ಕಳೆದಂತೆ ಆಪತ್ಕಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ !

ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು : ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವ ರೆಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ವವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ತರಬೇತಿವರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋರಾಡ ಬಹುದು.

ಯುವತಿಯರೇ, ಆಪತ್ಕಾಲ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದೆ ! ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗುವಿರಿ ?

ಯುವತಿಯರೇ, ‘ರಣರಾಗಿಣಿ ಆಗಿರಿ ! : ಹಾಗಾದರೆ ಯುವತಿಯರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ಈ ದೇವಿ ಸಮಾನ ಸ್ತ್ರೀಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ. ಸ್ತ್ರೀಯು ಕೇವಲ ಉಪಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ‘ರಣರಾಗಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಂದು ಪುನಃ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಅವಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೂಜನೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಣರಾಗಿಣಿಯಾದ್ದಳು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಳು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ?

ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಜಾಗರೂಕವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಧರ್ಮಬಾಂಧವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಸಂತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸ್ವರಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ !

ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿನ ಮಹಾಪ್ರಳಯದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಕೆಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು, ಕೆಲವರು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ೪೫ ರಿಂದ ೫೦ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷಿಗಳ ಗುಂಪು ಸಾಧುಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದರು.