ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ !

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ !

ಈ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು, ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯಿರ ಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಧಕರೇ, ೨೦೧೮ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ತರಲು ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ತರಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ !

ಸಾಧಕರೇ, ೨೦೧೮ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ತರಲು ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ತರಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ !

ಸಾಧಕರೇ, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ತರಲು ಮತ್ತು ಗಣಕೀಯ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸನಾತನದ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ವಿರೋಧಿಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಚ್ಚರ !

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆಗೆದಿರಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ !

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ !

‘ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಮಿತಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಧ್ವನಿಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪೂರ್ವತಯಾರಿಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ !

ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪೂರ್ವತಯಾರಿಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ !

ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಗುವುದು ಕಠಿಣವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

೧.೧೨.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೩೧.೧೨.೨೦೧೮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ) ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಯ

೧.೧೨.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೩೧.೧೨.೨೦೧೮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ) ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಯ

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವಿಡಿ ಎಂದರೆ ೩೧.೧೨.೨೦೧೮ ಈ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ !

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ !

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಂಡಾರವೇ ಆಗಿದೆ ! ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಚಾರಧರ್ಮ, ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿಶೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಕರೇ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ನೀಡಿರಿ !

ಸಾಧಕರೇ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ನೀಡಿರಿ !

ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ‘ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ?, ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಸಾಧಕರೇ, ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಘಟಿಸುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ !

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಸಾಧಕರೇ, ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಘಟಿಸುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ !

‘ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಿಳಿದಿದೆ’, ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ನಿಜವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ;

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ವಾಚಕರಿಗೆ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ !

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ವಾಚಕರಿಗೆ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ !

ಬಹಳಷ್ಟು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದು, ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಓದುಗರು ‘ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.