ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿಶೀಲ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

ಅನೇಕ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳು ‘ಸನಾತನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ, ಅಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪಂಚಾಂಗವು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ.

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ !

ಚಂದಾದಾರರೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದ ವಿಳಾಸ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ಕ್ರ. ೨೧/೪೬ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ಬೇಗನೇ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಚಂದಾ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಡಿಡಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಧಾರಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ‘ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ’ (ಪೆನ್ಶನ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಿರೋ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

‘ಆಪತ್ಕಾಲವು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’, ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಆಪತ್ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ?’, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ‘ಜೀವನವು ನಶ್ವರವಿದೆ’, ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

ಸಮಾಜದ ಜನರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸನಾತನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಹಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

‘ಯು.ಟಿ.ಎಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) ಈ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ‘ಊರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಲಯ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಯು.ಎ.ಎಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಆರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು

‘ಯು.ಟಿ.ಎಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) ಉಪಕರಣದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಮನ್ನಮ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣದ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಯು.ಎ.ಎಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಆರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) ಈ ಉಪಕರಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ‘ಯು.ಎ.ಎಸ್.

ಬ್ರಾಹ್ಮತೇಜ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜಗಳ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಗಮವಿರುವ ‘ಸನಾತನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ !

ಅನೇಕ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳು ‘ಸನಾತನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ, ಅಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪಂಚಾಂಗವು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ.

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ !

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ವಿವಿಧ ಯೋಗಮಾರ್ಗಗಳಿಗನುಸಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನಾತನವು ಆಚಾರಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ, ದೇವತೆಗಳು, ಸಾಧನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದೆ.

ಸಾಧಕರ ಆರ್ತತೆಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಂಡ ಈಶ್ವರನೇ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವನು !

ಕೆಲವು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸನಾತನವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ !

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗನುಸಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನಾತನವು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ, ದೇವತೆಗಳು, ಸಾಧನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದೆ.