ಸಾಧಕಿಯರೇ, ಮಾಸಿಕ ಸರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ !

ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತರ್ಜನಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೈಯ ತರ್ಜನಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೈಯ ತರ್ಜನಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ !

‘ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಮಿತಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಧ್ವನಿಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ !

‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಜ್ಜಿಯವರ ಕೈಚೀಲ’ವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರ (ಡಾಕ್ಟರರ) ಆವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗು’, ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಆಪತ್ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಿಧಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ (ಉದಾ. ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಬೀಸುವಕಲ್ಲು) ಖರೀದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ (ಉದಾ. ಔಷಧಿಗಳ) ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ/ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುವ ಕಾಲಾವಧಿ / ಸರಕಾರಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡಬೇಕು !

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವರ್ಗ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ

‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ‘ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ’ಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಸಾಧಕರು, ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

ಧ್ವನಿಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೧೪ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ೬೪ ಕಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ‘ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಧಕರು, ವಾಚಕರು, ಹಿತಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

‘ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು’, ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳು ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾನುಸಾರ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೂರಾರು ಸಾಧಕರು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಧರ್ಮಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂರ್ಣವೇಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಷ್ಟಮ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನ : ೨೭ ಮೇ ಯಿಂದ ೮ ಜೂನ್, ೨೦೧೯

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ೨೭ ಮೇ ಯಿಂದ ೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ  ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇವುಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವರ್ಗ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ‘ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ’ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ೧ ಗಂಟೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ವರದಿ ಪಡೆಯಿರಿ !

‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ‘ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ’ಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವರ್ಗ ಸೇವಕರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ‘ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ಓಂ | ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ೧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ೧೫ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ … Read more

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಷ್ಟಮ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಅಧಿವೇಶನ : ೨೭ ಮೇ ಯಿಂದ ೮ ಜೂನ್೨೦೧೯

ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಭಾಗೃಹ, ನಿವಾಸ,ಭೋಜನ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ೬೫ ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಬರಬಹುದು. ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿ ದಾನಶೂರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ಧರ್ಮದಾನಕ್ಕೆ ‘ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ೧೯೬೧ ಕ್ಕನುಸಾರ ‘೮೦ಜಿ(೫) ಯಂತೆ ಆದಾಯತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದು.

Kannada Weekly | Offline reading | PDF