ಬಕ್ರಿದ್ ನ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು!  – ಮುಂಬೈನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್

 

JAGO !

Bakrid Samayadalli govugalannu tumbida gadigalannu tadeyuvvara mele Krama Tegedukollaguvudu ! – mumbai trafic Police

Idu Govuhatye Hechu Madidantallave ?

ಜಾಗೋ !

ಬಕ್ರಿದ್ ನ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು!  – ಮುಂಬೈನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಗೋಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲವೆ?

Kannada Weekly | Offline reading | PDF