ಇಸ್ಲಾಂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಸಾಧಕಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ !

ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರವಾದ !

ಮುಂಬೈ – ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ಸೈಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ನ) ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿಯು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿ (ಛಲವಾದಿ) ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಓರ್ವ ಸಾಧಕಿಗೆ ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧಕರು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಈ ಮತಾಂಧ ಕಟ್ಟರವಾದವು, ಉಗ್ರವಾದಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಪುರೋಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರನ್ನು ‘ಉಗ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಈ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ! – ಸಂಪಾದಕರು) ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿ-ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ‘ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಆರೋಪ !

ಈ ಇಸ್ಲಾಮೀ ದೇಶದ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕಿಗೆ ವಿ-ಅಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಆಠವಲೆ (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ) ಹೆಸರಿನ ಓರ್ವ ವಂಚಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್. ಎಂಬುದರ ‘ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಕೆಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ವಿ-ಅಂಚೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ‘ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ‘ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಳಾಗಿರುವೆ, ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಆ ಸಾಧಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಸಾಧಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ !

ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆ ಸಾಧಕಿಯ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಪುರಾವೆಯೆಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸದಸ್ಯನು ಸಾಧಕಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ‘ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಇಸ್ಲಾಮ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನದೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ !

ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಾಖೆಯು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ‘ಇಸ್ಲಾಮೀ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡುವುದು. ಅನಂತರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ವಿದೇಶದ ಈ ಶಾಖೆಯು ಕೃತಿ ಮಾಡುವುದು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಸ್ಲಾಮೀ ದೇಶದ ಮುಗ್ಧ ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ನೀನು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಠೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವರು. ನಿನ್ನಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಂತಹವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾಗುವುದು, ಎಂದು ಸಹ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧಕಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸಾಧಕಿಗೆ ದೊರೆತ ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಹಾದಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ

 

ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರುಂಡಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದು ಓರ್ವ ಜಿಹಾದಿಯು ಆ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತಾಂಧ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತಾದ ದ್ವೇಷ !

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾದ ಗಣಕೀಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಲು ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡುವಾಗ ಅವರು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ‘ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಮುಸಲ್ಮಾನವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ‘ಉಗ್ರವಾದಿಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. (ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರ ಕೃತಿಗಳತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ! ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತಾಂಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ? – ಸಂಪಾದಕರು)

* ಸರಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ

* ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ !

ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಸಾಧಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯ

‘ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಾಯಯೋಜನೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು?, ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ಶಾನಭಾಗರವರು ಪೂ. (ಡಾ.) ಓಂ ಉಲಗನಾಥನ್ ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು, “ನಾನು ನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. (‘ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.) – ಶ್ರೀ. ಚೇತನ ರಾಜಹಂಸ (೨೫.೫.೨೦೧೭))

ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಂತ ವಾಗಿರುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯು ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಳೋ, ಅವಳಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿದ್ದು ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು.

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವರು. ಆಗ ಉತ್ತರಾಪುತ್ರಿಗೆ (ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳರಿಗೆ) ‘ಯಾರಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಿ ?, ಎಂಬಂತಾಗುವುದು. ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ೨೦೦೨ ರ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದ್ದರು, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೆಂದರೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರು ಈಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಕೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯ ಮತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ದ್ರಷ್ಟಾರತನ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. – ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ)