ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಜೀವನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸನಾತನದ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ !

ಸನಾತನದ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರು ಕಳೆದ ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯದ) ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಜೀವನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸದ ಮಹತ್ವವು ಅರಿವಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ !

ಸದ್ಗುರು(ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ

೭.೧.೨೦೧೭ – ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

೧. ಪೂ.ಡಾ.ಓಂ ಉಲಗನಾಥನ್ ಇವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು

‘೮.೧.೨೦೧೭ ರಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡದ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನಾಥನ್’ ಎಂಬ ಶೇಷಶಾಯಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೂ. ಡಾ. ಓಂ ಉಲಗನಾಥನ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ೨ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂ. ಡಾ. ಓಂ ಉಲಗನಾಥನ್ ಇವರಿಗೆ ‘ಕಾರ್ತಿಕ ಪುತ್ರಿಯು (ನಾನು) ಪರಮ ಗುರುಜಿಯವರ ವತಿಯಿಂದ (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರಲ್ಲಿಂದ) ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು’, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳದೇವಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂಗಲಮಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಚೈತನ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲುಪಲಿದೆ’, ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ‘ಆಂಡಾಳ ಥಿರುಕಲ್ಯಾಣಮ್ (ವಿವಾಹ) ನೃತ್ಯನಾಟ್ಯಮ್’, ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದೇವಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡಾಳದೇವಿ ಇವಳು ಭೂದೇವಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ೩ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೃತ್ಯನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳದೇವಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂ. ಡಾ. ಓಂ ಉಲಗನಾಥನ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಕು. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ. ಭರತನಾಟ್ಯಮ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿನೇಶ ಮಹಾದೇವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೃತ್ಯನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡಾಳದೇವಿಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ.

೧ ಅ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳದೇವಿಯ ವಿವಾಹ ಹೀಗಾಯಿತು ! :

ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವರಾಹ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು (ಭೂದೇವಿ) ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಂದನೋ, ಆಗ ಅವಳು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ‘ನೀನು ವರಾಹ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಏಕೆ ಬಂದೆ ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು’ ಎಂದಳು. ಆಗ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವಳಿಗೆ ವಚನ ನೀಡಿ, ‘ಮುಂದೆ ನಾನು ಶ್ರೀವಿಳ್ಳಿಪುಥುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ‘ಆಂಡಾಳ’ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿರುವೆ’, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಭೂದೇವಿಯು ‘ಆಂಡಾಳ’ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನ್ಮತಾಳಿದಳು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಳ್ಳಿಪುಥುರ್‌ದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರ ಬಾಲಕಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಭೂದೇವಿಯ ವರದಾನವೆಂದು ಅವರು ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಆಂಡಾಳ ಇವಳು ವಿವಾಹ ಯೋಗ್ಯಳಾದಳು, ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಇವರು ಅವಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಆಂಡಾಳ ಇವಳು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗದೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಾಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ (ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು) ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ’, ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ‘ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ’, ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಳು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಇವರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ೧೦೮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಥನ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಇಲ್ಲಿಯ ರಂಗನಾಥನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದರೋ ಆಗ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಭಾವಾಶ್ರು ಹರಿಯತೊಡಗಿದವು. ಅವಳು ರಂಗನಾಥನಿಗೆ (ಶೇಷಶಯನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ‘ರಂಗನಾಥ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.) ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ‘ನೀನೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ‘ಪತ್ನಿ’ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಳು. ‘ಆಂಡಾಳಳ ವಿವಾಹವು ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ?, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂತರಾದ ಪೆರಿಯಾ ಆಳ್ವಾರ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೆರಿಯಾ ಆಳ್ವಾರ ಇವರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ ರಂಗನಾಥನು ಬಂದು ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ ಇವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ ರಂಗನಾಥರು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಂಗಮ್‌ದಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಾನ ರಂಗನಾಥರು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನಿಗೂ ಶ್ರೀವಿಳ್ಳಿಪುಥುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಧು ಮತ್ತು ಅವಳೊಡನೆ ಬರುವ ಜನರ ಸ್ವಾಗತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇರೀತಿ ಪಂಡ್ಯಾದ ರಾಜಾ ವಲ್ಲಭದೇವನ್ ಇವನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಾನ ರಂಗನಾಥನು ಬಂದು ಅವರು ಆ ರಾಜನಿಗೂ ವಧುವನ್ನು (ಆಂಡಾಳ ಇವಳನ್ನು) ಶ್ರೀರಂಗಮ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪೆರಿಯಾ ಅಳ್ವಾರ ಅವರು ಆಂಡಾಳ ಇವಳನ್ನು ವಧುವಿನ ಪಲ್ಲಕಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಮ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ ಆಂಡಾಳ ಇವಳೂ ‘ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಶ್ರೀರಂಗಮ್‌ನತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಮಣ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಂಡಾಳಳು ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಭಗವಾನ್ ರಂಗನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದಳು. ಆಕೆಯು ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೇಷಶಯನದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾದಳು. ಅವಳು ಭಗವಾನ್ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯಗೊಂಡು ಏಕರೂಪ ವಾದಳು. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನು-ಮನಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದಳು. ಆಗ ಅವಳು ಕೇವಲ ೧೫ ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಳು. – ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ