ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ! – ಶೇಖ ಹಸೀನಾ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ