ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಖಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಮಾನ ವತಿಯಿಂದ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಖಟ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ೯೨ ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ !

ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್

ನವೆಂಬರ್ ೯ ರಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಖಟ್ಲೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಖಟ್ಲೆಯು ನೆನೆಗುದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ೪೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಶರನ್ (ವಯಸ್ಸು ೯೨ ವರ್ಷ ಇವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಖಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಕ್ಷಕಾರರಾಗಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮನೇ, ಅಂದರೆ ‘ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲಾನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಖಟ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ ಇವರು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಧ್ಯಯನಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರಾಮಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವ ನಿರ್ಣಯವೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಖಟ್ಲೆಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪರಾಸರನ್ ಇವರ ಗುಣಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಗವಾನ ರಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು !

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಭಗವಾನ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಖಟ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನ ಅಧ್ಯಯನ !

ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್‌ರವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಖಟ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಚನ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦ ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ ಇವರ ಛಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ !

ಪರಾಸರನ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಖಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕರು ೯೨ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ ಇವರ ಖಟ್ಲೆಗಳ ಅನೇಕ ಆಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಛಲ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಹುರುಪು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪರಾಸರನ್ ಕಳೆದ ೪೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಖಟ್ಲೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಖಟ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ !

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ ಇವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಖಟ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಖಟ್ಲೆಯ ಮಹತ್ವದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಯಾವ ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ?, ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ. ಪರಾಸರನ್ !

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಆಲಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪರಾಸರನ್ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ರಾಜೀವ ಧವನ್ ಇವರ ಯುಕ್ತಿವಾದವು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಖಟ್ಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಧವನ್ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಮಮಂದಿರದ ನಕಾಶೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿದರು, ಆಗಲೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪರಾಸರನ್ ಇವರು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರು. (ಆಧಾರ : ದೈನಿಕ ಸಾಮನಾ, ೧೦.೧೧.೨೦೧೯)