ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು