‘ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಸ್ಬನ್, ಪೊರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂಡನೆ !

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕಲಾಕೃತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ !

ಲಿಸ್ಬನ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) – ಕಲಾಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುವ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವೋ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಚಿತ್ರಕಾರನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವಂತಹ ದೇವತೆಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಎಂದಿಲ್ಲ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲಾವಿದನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತರಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೌ. ಡ್ರಗಾನಾ ಕಿಲ್ಸೌಕ್ಸಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಲಿಸ್ಬನ್, ಪೊರ್ಚುಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೧೯ ರಿಂದ ೨೧ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ೧೪ ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

     ಸೌ. ಡ್ರಗಾನಾ ಕಿಲ್ಸೌಕ್ಸಿಯವರು ಈ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡುವುದು’, ಈ ಶೋಧಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಜೂನ್ ೨೧ ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರು ಈ ಶೋಧಪ್ರಬಂಧದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ‘ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಸರ್ಚ್ ನೆಟವರ್ಕ್ಸ್’ (Common Ground Research Network) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೀಸರ್ಚ್ ನೆಟವರ್ಕ್’ (The Arts in Society Research Network) ಈ ಶಾಖೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

     ಸೌ. ಡ್ರಗಾನಾ ಕಿಲ್ಸೌಕ್ಸಿ ಇವರು ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೋಧನೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಪಿಪ್ (ಪಾಲಿಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರನ್ಸ್ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫಿ)’ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಊರ್ಜಾಕ್ಷೇತ್ರ (‘ಆರಾ’ದ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (‘ಪಿಪ್’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಸಜೀವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಊರ್ಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನೋಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಓರ್ವ ಸಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಚಿತ್ರಕಾರನು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯ ೬ ಚಿತ್ರಗಳ ‘ಪಿಪ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನದ ಪ್ರಮಾಣ ‘ಪಿಪ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಓರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಾರನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನವು ಆ ಚಿತ್ರದ ‘ಪಿಪ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

     ಸೌ.  ಡ್ರಾಗನಾ ಕಿಸ್ಲೋಕ್ಸಿ ಇವರು ‘ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ’(ಯು.ಟಿ.ಎಸ್.)ನ ಮಾಜಿ ಅಣು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಡಾ. ಮನ್ನಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಇವರು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಜೀವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭಾವಲಯ ಅಳೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷವು ‘ಪಿಪ್ (ಪಾಲಿಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ)’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌ. ಡ್ರಾಗನಾ ಕಿಸ್ಲೋಕ್ಸಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರ) ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ೧೦ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಾರನು ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವತೆಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌ. ಡ್ರಾಗನಾ ಇವರು ‘ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಓರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಾರನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ ?’, ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡಿತ್ತು. ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸೌ. ಡ್ರಾಗನಾ ಕಿಸ್ಲೋಕ್ಸ್ಕಿ ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರದ (‘ಪೋಟ್ರೇಟ್’ನ) ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮೊನಾಲಿಸಾ’ ಇದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಕಾರನು ಬಿಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ಸಂತರ ಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಎರಡರದ್ದು ‘ಪಿಪ್’ (ಪಾಲಿಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ)’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ‘ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್’ (ಯುಟಿಎಸ್) ಈ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘ಮೋನಾಲಿಸಾ’ ಇದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಂತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎರಡು ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಊರ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌ. ಡ್ರಾಗನಾ ಕಿಸ್ಲೋಕ್ಸ್ಕಿ ಇವರು ಶೋಧ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, “ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಾರನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ೨೧ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ೨ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೊದಲು ಆ ಕಲಾಕೃತಿಯ ವಿಷಯವು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು,  ಎಂದರು.

Kannada Weekly | Offline reading | PDF