ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀ. ಸುಧಾಕರ ಚಪಳಗಾವಕರ (೭೪ ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ (೬೦ ವರ್ಷ) ಇವರು ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ !

ಪೂ. (ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ) ಸುಧಾಕರ ಚಪಳಗಾವಕರ

 

ಪೂ. (ನ್ಯಾಯವಾದಿ) ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF