ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ (೧೬.೫.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

 

Kannada Weekly | Offline reading | PDF