ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದಾಮೋದರ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ (೧೮.೪.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು