ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಷಡ್ರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಂಚಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷತ್ತು

ಎಡದಿಂದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಇಚಲಕರಂಜಿಕರ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ. ಚೇತನ ರಾಜಹಂಸ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಶಿಂದೆ