ಸನಾತನದ ಪೂ. ಡಾ. ವಸಂತ ಆಠವಲೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಮುಂಬೈ

ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ (೭.೧೧.೨೦೧೬)

appakaka_col

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

Leave a Comment