Close
श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, कलियुग वर्ष ५११९

May 17, 2017

परात्पर गुरु श्री श्री जयंत बाळाजी आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘विज्ञानाचा खरा एकमेव उपयोग म्हणजे ‘अध्यात्मशास्त्र हे परिपूर्ण शास्त्र आहे’, हे विज्ञानामुळे बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना काही प्रमाणात तरी दाखवता येते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले