Close
ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ/ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕಲಿಯುಗ ವರ್ಷ ೫೧೧೯

ಸಾಧನೆ

ದೇವದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಲಿಮಕರ ಇವರ  ‘ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಂದನಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ದೇಹದ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ : ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೂ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

‘೮.೨.೨೦೧೭ ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜರು (ಬೈಲೂರು ಮಠ) ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾ ಇವರು ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ, ಈ ಕಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ.ಪೂ. ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನುಸಾರ ಈಶ್ವರನ ಆಯೋಜನೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಸಂತರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲು ಸಂತ, ಗುರು, ಸದ್ಗುರು ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈಶ್ವರೀ ತತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ, ಅದರ ಲಾಭವು ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಗಾಡಗೀಳ ಕಾಕೂರವರು ಹೇಳುವುದು

ಸಂತ, ಗುರು, ಸದ್ಗುರು ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಇವು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ದೈವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ.

ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಯೋಗ್ಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನಿಡಿ !

ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್‌ನ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಟೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಮುಳ್ಳುಗೂ ಇದೆ. ಗಡಿಯಾರ ತಿರುಗಲು ಮೂರೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ (ಕಾರ್ಯ) ಮಾಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ (ವ್ಯಷ್ಟಿ) […]

ಪೂ. (ಸೌ.) ಅಶ್ವಿನಿ ಅತುಲ್ ಪವಾರ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಸಾಧಕ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಹಾಗೂ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸುಮನಾಂಜಲಿ !

ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀ. ಅತುಲ್ ಪವಾರ್‌ರವರು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈಗ ಅವರು ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜೀ ವೈಶಂಪಾಯನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹವಾದ ೨ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷ ೪ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಶೇ. ೬೧ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧಕರ ಸತ್ಕಾರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಶೇ. ೬೧ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧಕರ ಸತ್ಕಾರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ನೀಡಿದ ಚಿರಂತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

‘ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲು ಆಗದಿರುವುದು ಇದು ಅಹಂನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಮಿತ್ರರಿರಬೇಕು.

ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರರ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ ‘ಕೃತಜ್ಞತೆ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾಧಕಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು !

ತಂದೆಯಂತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ತುಂಬಿರುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು !